JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK (JHEA)

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS

INFORMASI

MUAT TURUN

portals

garis masa & berita

MATLAMAT PENDIDIKAN KUIPs

Komuniti pelajar, fakulti dan pentadbir KUIPs bercita-cita untuk mengembangkan pelajar sebagai: Individu yang mempunyai sifat kepemimpinan, menghormati dan memperhatikan kesan tindakannya kepada orang, bangsa dan dunia; Individu yang seimbang dalam perkembangannya, sentiasa dipandu oleh nilai-nilai luhur dan mulia; dan Individu yang berfikiran global dengan sifat skolastik, sosial dan humanistik. Untuk mencapai perkara di atas, komuniti pelajar, fakulti dan pentadbir akan menghargai dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam cogan kata:

"SYUMUL, TAQWA, DINAMIK"

KEPAKARAN BIDANG PENGAJIAN KUIPs

Perakaunan & Kewangan, Perbankan Islam & Pengurusan Perniagaan, Ekonomi & Ekonometrik, bahasa Arab & Pengajian Islam, literatur Al-quran, Pengurusan Masjid & Syariah Islam, Rantaian Bekalan & Logistik, Teknologi Maklumat & Sains Komputer